Archive

Zwijnen spotten in Garderen

In de Garderense bossen is het wild zwijn kind aan huis. In het voorjaar worden de beesten vergezeld door hun kleine kroost: de frislingen!