Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Garderen en omgeving

Plaatselijk Belang Garderen houdt haar Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart a.s. in de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34 in Garderen. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2018
3. Jaarverslag 2018 / Mededelingen
4. Financieel jaarverslag 2018; begroting 2019
5. Verslag kascommissie; benoeming nieuw kascommissielid
6. Decharge verlenen aan de penningmeester
7. Vaststellen contributie 2020
8. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar voorzitter Ton van Krevel
– Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Hetty Bronkhorst
Door het bestuur worden voorgedragen:
– Voor algemeen lid: Richard Huisman
– Voor secretaris: Wilko Poeste
Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot een dag voor de ledenvergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering

Aansluitend aan de vergadering zal wethouder André van de Burgwal van Pro’98 een toelichting geven op de start van de dorps-omgevingsvisie Garderen.

Datum atc_date_start

18-03-2019

2019-03-18atc_date_end

18-03-2019

2019-03-18atc_timezone

18-03-2019

Europe/Londonatc_title

18-03-2019

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Garderen en omgevingatc_description

18-03-2019

Plaatselijk Belang Garderen houdt haar Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart a.s. in de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34 in Garderen. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Agenda: 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2018 3. Jaarverslag 2018 / Mededelingen 4. Financieel jaarverslag 2018; begroting 2019 5. Verslag kascommissie; benoeming nieuw kascommissielid 6. Decharge verlenen aan de penningmeester 7. Vaststellen contributie 2020 8. Bestuursverkiezing: - Aftredend en herkiesbaar voorzitter Ton van Krevel - Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Hetty Bronkhorst Door het bestuur worden voorgedragen: - Voor algemeen lid: Richard Huisman - Voor secretaris: Wilko Poeste Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot een dag voor de ledenvergadering 9. Rondvraag 10. Sluiting vergadering Aansluitend aan de vergadering zal wethouder André van de Burgwal van Pro’98 een toelichting geven op de start van de dorps-omgevingsvisie Garderen.atc_location

18-03-2019

Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34 in Garderenatc_ical_filename

18-03-2019

Algemene-Ledenvergadering-Plaatselijk-Belang-Garderen-en-omgeving

18-03-2019

Locatie

Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34 in Garderen