Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk

Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk

Datum atc_date_start

24-12-2018

2018-12-24atc_date_end

24-12-2018

2018-12-24atc_timezone

24-12-2018

Europe/Londonatc_title

24-12-2018

Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerkatc_description

24-12-2018

Helaas, dit is niet bekend.atc_location

24-12-2018

Gereformeerde Kerk, Speulderbosweg 2 in Garderenatc_ical_filename

24-12-2018

Kerstnachtdienst-Gereformeerde-Kerk

24-12-2018

Locatie

Gereformeerde Kerk, Speulderbosweg 2 in Garderen