Privacyverklaring Garderen.nl

Middels deze privacyverklaring wijzen wij jou erop dat ons bedrijf (Garderen.nl, Speulderweg 38-40, 3886 LB Garderen) jouw persoonsgegevens verzamelt en eventueel gebruikt om contact met je op te nemen of een mogelijke bestelling te verwerken. Dit geldt voor (potentiële) klanten én voor andere partijen met wie wij zaken doen of bij wie we producten inkopen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Door jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunnen wij jou als klant een offerte sturen of je advies op maat verschaffen. Heb je een bepaalde bestelling of reservering bij ons geplaatst, dan hebben we jouw gegevens nodig om de order te kunnen leveren of jouw boeking definitief te maken. Ook voor het maken van facturen en eventuele vragen over de bestelling of reservering is het handig om je gegevens te hebben.

Wij verplichten je niet om jouw contactgegevens aan ons te verstrekken. Kies je er echter voor om geen gegevens te delen, dan kan dit tot gevolg hebben dat jouw bestelling niet uitgeleverd kan worden.

Gegevens doorgeven aan derden

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet door aan derden. In sommige gevallen verstrekken wij je gegevens echter aan partijen die bepaalde onderdelen of materialen uitleveren die met jouw bestelling te maken hebben of die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ons bedrijf maakt gebruik van Microsoft Office en de opslagmogelijkheden die bij dit programma horen. De gegevens van onze administratie (waarin ook jouw persoonsgegevens verwerkt zijn) worden opgeslagen op een externe serverruimte. Door de SSL-verbinding van onze website zorgen we voor extra veiligheid bij het surfen op onze site.

Onze nieuwsbrief

Om je op de hoogte te houden van nieuws en acties van ons bedrijf, geven we sporadisch een nieuwsbrief uit. Meld jij je aan voor deze nieuwsbrief, dan worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Elke keer dat wij een reclamemailing naar je sturen, heb je onderaan de mail de mogelijkheid om je hiervoor af te melden.

Online beveiliging persoonsgegevens

Onze website heeft een SSL/TLS-certificaat. Dit houdt in dat er tussen uw browser en onze server een beveiliging zit die ervoor zorgt dat er geen onbevoegden mee kunnen kijken bij uw gegevensinvoer. TLS is een opvolger van het SSL-certificaat, met een nog scherpere beveiliging. Onze beveiligde website is ook te herkennen aan het slotje voor de link (https://). Door hierop te klikken, leest u meer informatie over het beveiligingscertificaat. Daarnaast doen we alles wat in onze macht ligt om onbevoegden bij uw gegevens weg te houden. We beveiligen onze websites en systemen daarom zowel op organisatorisch als technisch niveau tegen onder andere diefstal, ongeoorloofde verspreiding en toegang door onbevoegden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ben je een klant van ons geworden, bijvoorbeeld door een bestelling in onze shop? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens zeven jaar (gerekend na het einde van het boekjaar waarin de bestelling plaatsvond). Dit jaar heeft te maken met de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Heb je slechts (mail)contact met ons gehad? Dan verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na dato.

In je recht

Je hebt bij Garderen.nl het recht op de volgende zaken met betrekking tot je gegevens:

  • het inzien van jouw gegevens;
  • het aanvullen of wijzigen van jouw gegevens als hier aanleiding toe is;
  • een verzoek tot het verwijderen van jouw gegevens of het gebruik ervan te beperken;
  • bij de Autoriteit Persoonsgegevens bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens;
  • een verzoek tot het krijgen van je gegevens en deze eventueel te laten overdragen aan een andere partij.

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Garderen.nl, Speulderweg 38-40, 3886 LB Garderen.

Garderen, 14 mei 2018