Logo — Garderen

Nieuws

Succesvol pilotjaar JFC-ISK bijna ten einde

28 mei, 2018
Succesvol pilotjaar JFC-ISK bijna ten einde —

Sinds september 2016 kent Barneveld een Internationale schakelklas (ISK). In het eerste bestaansjaar hebben de leerlingen alleen les gehad op de ISK zelf. Doel van het tweede jaar was om leerlingen de Nederlandse school in te laten gaan en ze te laten ruiken en wennen aan dat Nederlandse onderwijs. Dit verliep erg succesvol. Volgend jaar stromen een aantal leerlingen door naar het regulier onderwijs. Ook zal de ISK een plek krijgen in het schoolgebouw van het Johannes Fontanus College in Barneveld (JFC).

Advertentie
Ten Hulscher

De pilot

Op het JFC was er een pilot Verzorging en op de Meerwaarde de pilot Techniek. Deze twee groepen hebben gedurende zeven weken respectieve kookles versus techniekles gehad van drie docenten van het JFC, de Meerwaarde en de ISK zelf.

Beide groepen zijn zeer succesvol verlopen: zowel leerlingen als docenten waren enthousiast. Leerlingen hebben niet alleen in de praktijk Nederlands geleerd (waarbij de recepten voorbereid werden op de ISK), maar hebben ook van alles geleerd over gezond eten, hygiëne en de Nederlandse eetcultuur. Sommigen hebben de recepten thuis weer uitgeprobeerd.

Doorstroom naar het JFC

Komend schooljaar wordt het eerste jaar dat er leerlingen in de VO-leeftijd uitstromen naar het regulier onderwijs, ook naar het JFC. Om die overstap aan alle kanten zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben zeven leerlingen lessen meegelopen in klassen op het JFC. Drie leerlingen zijn nu al doorgestroomd naar het JFC en één leerling loopt deeltijd mee tot de zomervakantie.

Voor de leerlingen is dit een hele spannende stap, maar ook een hele goede manier om kennis te maken met het Nederlandse onderwijs, met een Nederlandse klas en om te weten wat er van hen verwacht wordt.

Na de zomervakantie nemen deze leerlingen plaats in de reguliere JFC-klassen. Daarnaast worden de lijnen korter als het gaat om de begeleiding naar het regulier onderwijs aangezien de ISK bij het JFC in huis komt.

Over de ISK

ISK betekent Internationale Schakelklas. De ISK Barneveld is voor anderstaligen, voor leerlingen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken, lezen en/of schrijven. Zij moeten zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een cruciale rol speelt.

Internationaal betekent dat leerlingen uit de hele wereld welkom zijn op de ISK. Op dit moment komen de leerlingen voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Schakelklas betekent dat een leerling naar de ISK gaat om te schakelen naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld naar het vmbo, havo, vwo, pro of naar mbo/roc. Dat zal na een periode van anderhalf tot twee jaar plaatsvinden.

Doelstelling

Op de ISK staat de leerling en zijn toekomstperspectief centraal. Door de ISK wordt de overgang naar een reguliere school mogelijk en makkelijker.

Lessen

Naast het leren van het Nederlands is ook het leren in het Nederlands en in Nederland een belangrijk uitgangspunt in bijna alle lessen. Het weekprogramma bestaat uit 5 lesdagen van 09.00-15.00 uur, waarin elke dag 4 lesuren Nederlands als tweede taal worden gegeven. Ook is er ruimte voor wiskunde, sport, beeldende vorming en in het tweede jaar Engels en Kennis van Nederland. Alle lessen worden gegeven door bevoegde en ervaren docenten.